Home     About Eurodesk     Eurodesk Awards     Contact Eurodesk     Site Map
 Home / EU Opportunities / Theme search Text size   [-] [+]  


Reference: EU0010000001
Europa Kommissionen DG EAC

Leonardo da Vinci - Mobilitet

Leonardo er EUs program for erhvervsrettet uddannelse. Programmets overordnede formål er at styrke kvalitet og nyskabelse i de erhvervsrettede uddannelser og give disse en europæisk dimension.

Leonardo retter sig mod institutioner, organisationer og virksomheder der arbejder med erhvervsuddannelse på alle niveauer, erhvervsrettet efter- og videreuddannelse og erhvervsvejledning.

Leonardo giver tilskud til to typer aktiviteter:

Tværnationale, nyskabende udviklingsprojekter (pilotprojekter, sprogprojekter, netværksprojekter og analyseprojekter)

Praktik- og uddannelsesophold i et andet land for elever, lærere, uddannelsesansvarlige og arbejdstagere.

I alt 31 lande deltager i Leonardo.
MOBILITET støtter mobilitetsprojekter for personer i erhvervspraktik, særligt unge og trænere. Det indeholder tre aktioner; a) Praktik i andet land, b) udveksling mellem lande, c) studie besøg.
Praktik i et andet land kan vare mellem en uge og to år. Når det er muligt praktikfoløbet kunne godkendes som en del af et uddannelsesforløb. Forløbet kan involvere projekter der er del af European pathways for work-linked vocational training and apprenticeship' og studiebesøg organiseret af CEDEFOP (www.cedefop.gr). Det er ligeledes muligt at få støtte til fælles aktioner og andre udgifter i forbindelse med et praktikforløb. Det er muligt at få støtte til handicappede.

Lande der kan deltage: De 27 medlemslande, EEA landede og Tyrkiet.

Målgruppe: udbydere af erhvervspraktik, unge i erhvervspraktik, studerende, ny uddannede, praktik vejledere, ungdoms arbejdere, personer der mangler de fornødne kvalifikationer, handicappede og sprogundervisere.

For yderligere information og ansøgningsfrister se på www.ui.dk


> Key documents

> Contacts
  print page
Select a Theme
Anti-racism
Competitions
Culture
Democracy
Environment
Equal opportunities
Health
Human rights
Information technology
Language learning
Life-long learning
Media
Placement/traineeship
Research
School
Sport
Students
Study abroad
Teachers
Training
Twinning
University
Vocational training
Voluntary service
Work abroad
Youth exchanges
Youth information
Youth initiative
Youth organisations
Youth workers
Eurodesk in: AT BE-D BE-V BG CH CY CZ DK DE EE ES FI FR GR HU IE
IT IS LG LT LV MT NL NO PL PT RO SI SK SV TR UK
Database Input  |  Eurodesk Intranet
 ©2011 Eurodesk |  Webmaster  |  Disclaimer & Forum Policy  |  Link to our web site


This website has been funded with support from the European Commission.
www.eurodesk.eu reflects the views only of the author (Eurodesk), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.