Home     About Eurodesk     Eurodesk Awards     Contact Eurodesk     Site Map
 Home / EU Opportunities / Theme search Text size   [-] [+]  


National programmes:


Theme: Research  / Country:  Slovakia

  Select a country code from below to view national and European programmes in your language for the same theme.

EU         AU         BE-DE         BE-FR         BE-VL         BG         CZ         DK         DE        

EE         ES         FI         FR         HE         HU         IR         IS         IT         LI         LV         LU        

LT         MT         NL         NO         PL         PT         RO         SI         SK         SV         UK        

  List of European programmes followed by national translations with national contacts. (number of results: 16)


 (EU0010000004)

SK details
More details: CZ  DE  DK  ES  EU  FR  HU  IT  LU  LV  NO  PT  RO  SI 

Bogliasco Fellowships Programme (EU0010000413)

SK details
More details: DE  ES  EU  FR  IT  LU  RO 

CIPE Mládežnícka súťaž v písaní esejí (EU0010000438)

SK details
More details: ES  EU  IT  RO 

EDULINK - ACP-EC Program spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania (EU0010000347)

SK details
More details: ES  EU  FR  IT  LU  NL 

European Prevention Prize (EU0010000310)
Európska rada -Kooperačná skupina na boj proti zneužívaniu drog a nelegálnemu obchodu s drogami (Pompidou Group) každý druhý rok oceňuje Európsku cenu prevencie trom aktívnym mládežníckym projektom o drogovej prevencií.
SK details
More details: DE  ES  EU  FR  HE  IT  LU  RO  SI 

Európska Investičná banka (EIB) - Program Univerzitného výskumu (EU0010000365)
Európska investičná banka prepája väčšinu svojich inštitucionálnych vzťahov s univerzitami prostredníctvom EIB – Univerzitného výskumného programu pozostávajúceho z troch rozličných programov.
SK details
More details: CZ  DE  ES  EU  FR  IT  LU  RO 

Európska komisia - Spoločné výskumné centrum (EU0010000280)
JRC ponúka neplatené stáže pre mladých uchádzačov, ktorí chcú získať vedeckú prax a uviesť do praxe vedecké poznatky, ktoré získali počas štúdia alebo profesionálnej kariéry
SK details
More details: DE  ES  EU  FR  IT  LU  RO 

Granty – Európska výskumná rada (ERC)  (EU0010000408)

SK details
More details: CZ  ES  EU  IT  LU  RO 

Medzinárodné doktorondské výskumné štipendium na Novom Zélande (NZIDRS) (EU0010000351)
Medzinárodné doktorondské výskumné štipendium na Novom Zélande.
SK details
More details: ES  EU  FR  IT  LU  RO 

Ocenenie Innovact Campus 2011 (EU0010000260)
Cieľom ocenenia je vybrať najlepší európsky inovatívny projekt s prihliadnutím na rozvoj, rast a zamestnanost. Víťaz získa finančnú odmenu od 1,500 do 3,000 € a medializáciu.
SK details
More details: DE  ES  EU  FR  HE  HU  IT  LU  RO 

Postgraduálne štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte (EUI) (EU0010000225)
Európsky univerzitný inštitút poskytuje vzdelávanie pre PhD študentov.
SK details
More details: DE  ES  EU  FR  HU  IT  LT  NO  PT  RO 

Program ľudia (FP7) – Aktivity Marie Curie (EU0010000050)

SK details
More details: CZ  ES  EU  FR  HU  IT  LU  MT  NL  PL  PT  RO 

Stហna Úrade Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (EU0010000150)
Program umožòuje získa absolventom magisterského alebo bakalárskeho štúdia praktické skúsenosti prostredníctvom stáži v Úrade vysokého komisára Organizácie spojených národov pre ¾udské práva - OHCHR.
SK details
More details: DE  DK  ES  EU  FR  HU  IT  LU  PT  RO  SI 

Stហv Ekonomickom a sociálnom výbore (EU0010000152)
Ide o dlhodobé a krátkodobé školiace aktivity popri zamestnaní organizované Ekonomickým a sociálnym výborom (ESV).
SK details
More details: DE  DK  ES  EU  FR  HU  IT  LU  NO  PT  RO 

Stហv kancelárii európskeho ombudsmana (EU0010000147)

SK details
More details: CZ  DE  DK  ES  EU  FR  HU  IT  LU  PT  RO 

Súťaž EÚ pre mladých vedeckých pracovníkov (EU0010000063)
Súaž vyhlásená Európskou komisiou je pokraèovaním národných súaží pre mladých vedcov, ktoré sa konajú každoroène v celej Európe od októbra do mája.
SK details
More details: CZ  DE  DK  ES  EU  HU  IT  LU  NO  RO  SI 
  print page
Select a Theme
Anti-racism
Competitions
Culture
Democracy
Environment
Equal opportunities
Health
Human rights
Information technology
Language learning
Life-long learning
Media
Placement/traineeship
Research
School
Sport
Students
Study abroad
Teachers
Training
Twinning
University
Vocational training
Voluntary service
Work abroad
Youth exchanges
Youth information
Youth initiative
Youth organisations
Youth workers
Eurodesk in: AT BE-D BE-V BG CH CY CZ DK DE EE ES FI FR GR HU IE
IT IS LG LT LV MT NL NO PL PT RO SI SK SV TR UK
Database Input  |  Eurodesk Intranet
 ©2011 Eurodesk |  Webmaster  |  Disclaimer & Forum Policy  |  Link to our web site


This website has been funded with support from the European Commission.
www.eurodesk.eu reflects the views only of the author (Eurodesk), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.