Home     About Eurodesk     Eurodesk Awards     Contact Eurodesk     Site Map
 Home / EU Opportunities / Theme search Text size   [-] [+]  


National programmes:


Theme: Youth workers  / Country:  Slovakia

  Select a country code from below to view national and European programmes in your language for the same theme.

EU         AU         BE-DE         BE-FR         BE-VL         BG         CZ         DK         DE        

EE         ES         FI         FR         HE         HU         IR         IS         IT         LI         LV         LU        

LT         MT         NL         NO         PL         PT         RO         SI         SK         SV         UK        

  List of European programmes followed by national translations with national contacts. (number of results: 6)


European Prevention Prize (EU0010000310)
Európska rada -Kooperačná skupina na boj proti zneužívaniu drog a nelegálnemu obchodu s drogami (Pompidou Group) každý druhý rok oceňuje Európsku cenu prevencie trom aktívnym mládežníckym projektom o drogovej prevencií.
SK details
More details: DE  ES  EU  FR  HE  IT  LU  RO  SI 

Európska nadácia mládeže - Granty pre medzinárodné mládežnícke aktivity  (EU0010000085)
Cie¾om Nadácie je finanène podporova medzinárodné mládežnícke aktivity organizované národnými alebo medzinárodnými mládežníckymi organizáciami a tým pomáha vytvára atmosféru mieru, porozumenia a vzájomnej spulupráce v duchu demokracie, tolerancie, solidarity a rešpektovania ¾udských práv.
SK details
More details: CZ  DE  DK  ES  EU  FR  HE  HU  IT  LT  LU  NL  NO  PT  RO  SI  SV 

Medzinárodné mládežnícke aktivity v spolupráci s Európskymi mládežníckymi centrami (EU0010000229)

SK details
More details: DE  ES  EU  FR  HE  IT  LU  NL  NO  RO  SI  SV 

Partnerský program pre európske vzdelávanie pracovníkov s mládežou (EU0010000138)
Školiace aktivite pre mládežníckych pracovníkov organizované Radou Európy v spolupráci s Európskou komisiou.
SK details
More details: CZ  DK  ES  EU  HE  HU  IT  NL  PT  RO  SI  SV 

Program EÚ- Kanada pre spoluprácu vo vyššom vzdelaní, školení a mládeži (TEP, TDP) (EU0010000036)

SK details
More details: CZ  DE  ES  EU  FR  HU  IT  LU  RO  SI 

Štipendijný program YouthActionNetGlobal (EU0010000326)

SK details
More details: DE  ES  EU  FR  IT  LU  RO 
  print page
Select a Theme
Anti-racism
Competitions
Culture
Democracy
Environment
Equal opportunities
Health
Human rights
Information technology
Language learning
Life-long learning
Media
Placement/traineeship
Research
School
Sport
Students
Study abroad
Teachers
Training
Twinning
University
Vocational training
Voluntary service
Work abroad
Youth exchanges
Youth information
Youth initiative
Youth organisations
Youth workers
Eurodesk in: AT BE-D BE-V BG CH CY CZ DK DE EE ES FI FR GR HU IE
IT IS LG LT LV MT NL NO PL PT RO SI SK SV TR UK
Database Input  |  Eurodesk Intranet
 ©2011 Eurodesk |  Webmaster  |  Disclaimer & Forum Policy  |  Link to our web site


This website has been funded with support from the European Commission.
www.eurodesk.eu reflects the views only of the author (Eurodesk), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.